Home


Koralvej 5, 2650 Hvidovre

5 minutters gang fra Frihedens S-tog station
Gode parkeringsforhold

Autoriseret Psykolog

Leif Lindhart Nielsen

28 60 14 47

Velkommen - og tak fordi du kigger forbi.


På siden her kan du læse om ydelser og min baggrund. Inden du læser videre skal du vide at jeg ikke har overenskomst med sygesikringen, hvorfor henvisning fra praktiserende læge ikke kan anvendes hos mig. Til gengæld kan jeg tilbyde kort ventetid.

Psykologisk rådgivning og behandling ved:

Angst og uro
Depression og tristhed
Sorg og krise
Overvægt
Parforholdsproblerner
Skilsmisseproblemer
Samværsproblemer
Stress
Mobning
Arbejdsrelateret vold
Afskedigelse / nyt job
Hvad skal jeg med mit liv?
En følelse af fastlåsthed
Lavt selvværd / manglende selvtillid
Andet

Krisepsykologisk indsats og debriefing ift.:
Røveri- og voldsofre
Trafikulykke
Arbejdsulykke
Personpåkørsel med tog
Brand
Dødsfald på arbejdsplads
Selvmord
Selvmordsforsøg
Sigtelse for seksuelle krænkelser
Drukneulykke
Knivstikkeri
TvangsindlæggelseDebriefing ved:
Fyringsrunder
Traumatiske hændelser på arbejdspladsenDer tilbydes

· Individuel rådgivning og terapi
· Parrådgivning og terapi
· Forældrerådgivning og familieterapi
· Supervision af personale
· Konfliktmægling
· PREP-parkurser

Baggrund

Cand.pæd.psych. klinisk psykolog, autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet.


· Privatpraktiserende siden januar 2008 
· Senest ansat som psykolog på Greve Familieværksted. Før det ansat som børnesagkyndig psykolog i Statsforvaltningen Hovedstaden, hvor jeg har ydet psykologisk rådgivning, konfliktmægling og psykologisk undersøgelse i forbindelse med komplicerede skilsmisser og samværsproblemer.
· Flere års erfaring som klinisk psykolog i kommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg har foretaget psykologiske undersøgelser af børns udvikling, rådgivet familier og superviseret pædagogisk personale.
· Certificeret PREP-underviser
· Medlem af Dansk Psykolog Forening
· Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer samt Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab (Selskab for Psykotraumatologi).


Jeg løser opgaver for


Falck Healthcare
Dansk Krisekorps ApS
SOS International, Health & Care
Prescriba
Skandia Lifeline
Psykologcentret City Aps
Hvidovre Kommune
Brøndby Kommune
Vallensbæk Kommune
Københavns Kommune
Skandinavisk Motor Co ApS
Danica Pension
MØLHOLM Forsikring A/S
danmark sygeforsikring