Parrådgivning

Parrådgivning / Familieterapi / PREP-parkurser


Parrådgivning:


Parforholdet er undertiden en svær udfordring.

Rigtig mange oplever vanskeligheder med deres partner,

der enten ikke forstår dem, respektere dem eller gør som

de ønsker eller forventer. Problemer i parforholdet som

skænderier, uoverensstemmelser og magtkampe kender

vi alle. Problemer er en del af livet. Hvilken betydning de får,

afhænger af hvordan vi håndterer dem. Mange kæmper alt

for længe alene, hvilket kan få uoverskuelige konsekvenser

for både dem og deres eventuelle børn.


Parrådgivning er et tilbud til par uden børn. Alternativt tilbydes familieterapi.
Parrådgivning kan hjælpe, hvis:
I, som par, kæmper med parforholdets vanskeligheder, og gerne vil arbejde hen imod at blive sammen.
I ønsker afklaring om, hvorvidt I ønsker at arbejde på at blive sammen.
Der tilbydes:
En for-samtale, hvor jeres situation og ønske om hjælp klarlægges, og hvor det ligeledes – både fra jeres og fra min side – vurderes om tilbuddet er det rigtige i forhold til det som I kæmper med.
At indlede et samarbejde med parret løbende over max. 10 gange á 80 minutter. Mulighed for forlængelse efter konkret vurdering.
At samtalerne typisk vil foregå med 14 dages mellemrum.

Familieterapi :


Både børn og/eller voksne kan opleve at de mistrives i deres familie, eller at de ikke får den opbakning og støtte de forventer.
I familieterapi arbejdes med samværsmønstre i familien.
I terapien fokuseres bl.a. på familiens måde at kommunikere og være sammen på, snarere end at finde en årsag til problemerne og placere skyld. Familien hjælpes til at se andre muligheder eller finde andre veje end de kender.
Ved behov ydes rådgivning omkring børneopdragelse.

Par-kurser på grundlag af PREP:
PREP er et træningskursus for par, der giver praktiske redskaber til god kommunikation og konfliktløsning. Et kursus består af 12-15 timers program ofte fordelt over en weekend eller 5-6 hverdagsaftner.
Et PREP-parkursus er et dynamisk kursus, hvor der skiftes mellem undervisning og øvelser. Undervisningen består af videoklip, situationsspil, træning af færdigheder og samtaler med sin partner. Der foregår ikke noget gruppearbejde, hvilket betyder at man ikke skal dele noget følelsesmæssigt med andre end sin partner.
PREP-parkurser er for par i alle aldre og livsfaser. Nyetablerede par kan opnå gode kommunikationsfærdigheder fra starten af i deres forhold. Par, der har levet sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde dårlige kommunikationsvaner samt inspirere og videreudvikle det, som i forvejen er godt i deres parforhold. Er I forældre, er det måske en af de største gaver I kan give jeres børn. Værdien af gode kommunikations- og konfliktløsnings-færdigheder kan ikke overvurderes.
Da et PREP-kursus ikke er terapi, men et pædagogisk koncept med korte foredrag og opgaver, som parrene på kurset arbejder med, behøver ingen at være bange for at skulle fortælle andre om sit forhold. Undervisningen er fælles, og efterfølges af opgaver som parrene arbejder med parvis. I forbindelse med træning og indlæring af nye færdigheder tilbydes vejledning.
Kontakt mig for nærmere oplysninger.