Supervision

Supervision


Individuel supervision


Individuel supervison på et eksistentielt-fænomenologisk og systemisk grundlag tilbydes. Supervision af psykologer med henblik på opnåelse af autorisation tilbydes ligeledes.
Ved akut behov for intervention i forhold til graverende problemer tilbydes krisehjælp, psykologisk rådgivning eller anden intervention efter vurdering.


Gruppesupervision


Her arbejdes med en gruppestørrelse på 5-7 personer. Deltagerne fremlægger på skift deres problemer som så bearbejdes via en systemisk tilgang.

Gensidig/kollegial supervision


Foregår i store træk på samme måde som gruppesupervision. Via den indbyggede træning, hvor kollegaer på skift fungerer som supervisor, trænes i forholdemåder og spørgeteknikker.